terug naar homepage

 

"God and God alone"

Op deze pagina over geloof vind je:

 

- Inleiding: Waarom een pagina over geloof?

- uitgebreide informatie over geloof

- Kerst: mijn mooiste liederen

- Pasen: vrolijk?

- de complete tekst van het lied "God and God alone"

 

 

Inleiding - waarom een pagina over geloof?

Hieronder staat het eerste couplet van een prachtig lied. Het staat op een CD die ik cadeau kreeg van een ponyvriend! De tekst pakte mij direct en heeft me vaak aan het denken gezet.

 

God and God alone
created all, these things we call our own
From the mighty to the small
the Glory in them all
is God's and God's alone

 

Juist op deze website, waar we onze trots laten zien, ponyfokkerij sinds 1969, zeven generaties eigen fok en het vakmanschap in het metselbedrijf. Enzovoorts. Zijn we allemaal erg trots op, dit heeft of kan niet iedereen!

Toch, als het er op aan komt in je leven, als er diepe dalen komen, besef je dat je als mens niet veel hebt in te brengen, dat je maar een minuscuul zandkorreltje bent in Gods grote universum. Maar ook op de toppen van het leven hebben mij vaak gevoelens van diep respect en grote dankbaarheid voor God overmand. Daar kun je heel stil van worden.

Ik heb God door mijn ouders leren kennen, zij hebben mij van jongs af over Hem verteld. Toch heb ik een zoektocht in mijn leven gehad, en nog steeds heb ik het gevoel nog veel te moeten leren. Maar ik heb blijdschap gevonden in het geloof. Het geeft me een vreugde en vrede in mijn leven die ik iedereen zou gunnen.

Daarom heb ik deze pagina op onze website gemaakt. Ik zal er af en toe items aan toevoegen. Soms een bijzonder verhaal uit een preek, soms een ander heel mooi lied. Tot eer van God en in de hoop dat meer mensen Zijn liefde zullen vinden!

Janneke Schilthuis - Teeuwen
(Janneke de Rade)

 

De complete tekst van het lied 'God and God alone' staat onderaan deze pagina.

 Op de heuvels van Wales overweldigt mij altijd weer een gevoel van
kleinheid. Of ben je er soms werkelijk dichter bij God?

 

 

Uitgebreide informatie over geloof in mijn leven

 

Er is een God.....
Ik kan me een leven zonder geloof in God niet meer voorstellen. Hij heeft me op momenten gestuurd wanneer ik niet meer wilde leven en geen keuzes meer maakte. Er zijn mensen die niet geloven in God. Er zijn mensen die geloven dat er wel 'iets' is. Door mijn opvoeding heb ik geleerd Wie dat 'iets' is. Zijn naam is God. Hij laat zich kennen door de schepping en door zijn Woord, de Bijbel.
De schepping, dat is het eerste waarover je kan gaan twisten. Kijk eens om je heen, zie de grootsheid van het heelal, van het klimaat, de natuur, bekijk een dier, je eigen lichaam of een lichaamscel. Van groot naar heel klein, alles is toch opgebouwd uit een wonderlijk systeem? Alles heeft een functie en het geheel kan nauwelijks voortbestaan als één of meer functies uitvallen. Volgens mij kan dat niet zomaar zijn ontstaan. Daar gaat een voor mensen onbegrijpelijk brein achter schuil: het plan van God. Als beweerd wordt dat alles uit het niets of de oersoep is geëvolueerd, moet ik denken aan de mooie opmerking die ik over de oerknal las: "Dus eerst was er niets, en toen is het ook nog ontploft?"
De Bijbel lezen doe je om God te leren kennen. Hij vraagt dat van je. God vraagt van ons dat we hem liefhebben. Als je verliefd wordt, probeer je ook alles van je nieuwe liefde te weten te komen, zoals wat hij of zij leuk vindt en wat hij of zij graag lust, noem maar op. Zo zou je ook gretig alle informatie moeten verslinden om over God te leren. Ik zelf vind de Bijbel niet gemakkelijk om te lezen, ouderwets geschreven en zonder uitleg soms niet eens te begrijpen. Maar er zijn modernere vertalingen, bijv. 'Het Leven'. Als je twijfelt over de juistheid van een moderne vertaling of je wil dicht bij de bron blijven, pak je de oudste vertaling er naast, die de oorspronkelijke Bijbelboeken zo goed mogelijk volgt.

Er is een kerk.....
Niet veel mensen van mijn generatie (40 - 45 jaar) zijn trouw gebleven aan de kerk. De kerken in sommige gebieden in Nederland lopen leeg. Jammer, want daar wordt nu elke week een klein deel uit de Bijbel gelezen en er wordt uitleg over gegeven. Wat ik thuis bij het lezen soms mis, is daar wel: uitleg en de link van die 'ouderwetse' Bijbel naar het dagelijks leven. En dan blijkt de Bijbel soms verrassend actueel! Thuis schiet het Bijbellezen er te vaak bij in - geen tijd. Op de zondag neem je met de kerkgang de tijd voor God en de Bijbel. De kerk is DE plaats om God te loven en te danken met de psalmen en gezangen die er worden gezongen.
Gods wet wordt er voorgelezen. Die hele oude wet, bestaande uit de tien geboden. Nog uit het oude testament, waar God zijn volk deze tien geboden gaf op de stenen tafelen. En toch ook passend in deze tijd!
Maar ook het grote gebod: Heb God lief met heel je hart, met je gehele verstand en geheel je ziel. En het tweede gebod daaraan gelijk is: heb uw naaste lief zoals je jezelf lief hebt. Deze geboden gaf Jezus zijn volgelingen toen hij op aarde was. Als je God lief hebt, is het niet zo moeilijk om te proberen je aan zijn geboden te houden.

Er is het leven.....
Het dagelijks leven ziet er vaak heel anders uit dan hoe je je in de kerk zittend soms voorneemt het aan te gaan pakken.
Ook anders dan wij het plannen. Het leven schotelt je allerlei verplichtingen en verleidingen voor, waardoor je God even vergeet. Het leven is soms zo mooi, we mogen er van genieten. Maar het leven geeft je persoontje soms ook een draai in een richting waar je helemaal niet heen wil! Het leven kan een grote teleurstelling zijn en je pijn en verdriet geven. Wie denkt dan continu aan het dienen van God en is dankbaar voor wat hij nog wel heeft? Wie houdt alle geboden in deze verleidelijke welvaart? Overlevingsdrang, hebzucht en genot bepalen elke mens. God en de naaste komen nog niet eens op de tweede, laat staan op de tiende plek. Je probeert wel goed te doen, maar daar kun je de hemel niet mee verdienen.
God heeft jou uitgekozen, niet andersom. Het feit dat je dit nu leest is al een teken dat Hij jou benadert. Hij vraagt je om Hem te zoeken, maar weet meer van jou dan jij van Hem. Hij weet zelfs alles van je. Hij weet dat wij tekort schieten en steeds de fout in gaan en Hem vergeten. Jezus heeft het goed gemaakt tussen ons en God. Hij heeft de breuk hersteld door zijn verzoenend sterven. Zoek God, en als je het niet meer weet hoe dat moet: sluit je ogen, leg je bezorgde handen in Zijn vaderhanden en vertel........ als praten zelfs te moeilijk is: Hij kan zelfs je gedachten lezen.

Geschreven 27 september 2009

 

De dieren die op de heuvels leven genieten elke dag van die vrede.
Was het ooit bij de schepping niet zo bedoeld dat we
allemaal in harmonie op de aarde zouden leven?

 

 

 

Kerst: Mijn mooiste liederen

Wat ik heel mooi vond:
O night divine, O night when Christ was born
Het raakt me omdat het vertelt hoe bijzonder die nacht was.

en:

Gezang 139 uit het liedboek:
"Komt verwondert u hier mensen."
Omdat het mijn verwondering wekte hoe hier vertelt wordt
dat Jezus met zijn godheid wandelde
op de vleugels van de wind
,
tot de dag dat hij als een arm,
hulpeloos kindje op de wereld kwam.
Hoe kon Hij het er voor over hebben om zich van zo hoog, heilig en goddelijk, zo te laten verlagen?
Wat is Gods liefde voor de mensen groot!

"Want alzo lief had God de mensen
dat Hij zijn enige Zoon voor ons gegeven heeft!"

 

 

12 augustus: Gods wet
Gods wet is niet een stok om mee te slaan,
maar een staf om mee door het leven te gaan!

 

 

Pasen 2011

Christ is risen, Halleluja,
He has risen from the dead!
Let his people sound his praises,
He has risen as he said!

Weer zo'n prachtig lied wat de overwinning op de dood bezingt! Terwijl de dood van Jezus wreed en dramatisch was voor de mensen die met Hem leefden en naast hem stonden in die tijd.... Hoewel, naast Hem, de meesten vluchtten weg uit angst voor de wrede gebeurtenissen. (Ik zou zeker hetzelfde hebben gedaan). Zijn gepassioneerde discipel Petrus zei drie keer ronduit: "Ik ken die Man niet." - uit pure angst voor de soldaten, want hij hield zielsveel van Jezus. Jezus' volgelingen hadden zo anders gehoopt en verwacht, hun Koning zou met pracht en praal over Israël en de rest van de wereld gaan regeren..... Maar Jezus Christus regeert nu ook, alleen zo anders dan wij verwacht hadden.
Wat moet er nu nog gebeuren dan, voordat het overwonnen kwaad voorgoed de wereld uit trekt en Gods koninkrijk echt begint? God wil al zijn mensen bereiken en dat kost tijd! Ieder moet toch weten wie God is en zijn keuze maken? De discipelen werden in de dagen na Pasen gesterkt door de verschijning van de verrezen Here en begrepen opeens wat Jezus hen eerder verteld had over zijn lijden en sterven en ze zagen dat de voorspellingen in het Oude Testament waren uitgekomen! Ze gingen werken aan hun opdracht: "Vertel het aan de mensen." Zij werden ondersteund door Gods Heilige Geest en trokken de wereld in.
Ik hoop dat dit schrijven ook bij mag dragen aan de verspreiding van Gods boodschap voor alle mensen. Zoek met liefde naar de wil van God! Zo heel veel tijd is er misschien niet meer totdat Hij opnieuw zal komen......

 

Pasen 2010, vrolijk???

Tijdens het Paasfeest herdenken we dat Jezus is opgestaan uit de dood. Tijdens zijn gevangenneming, marteling en ophanging aan het kruis heeft hij onnoemelijk veel geleden. Behalve de pijn in zijn lichaam, was de geestelijke pijn nog veel groter. Zijn vrienden waren gevlucht, Zijn Hemelse Vader liet hem zelfs alleen..... Mensen die houden van Jezus worden met de gedachte aan zijn lijden bepaald niet vrolijk. Dit lijden wilde Jezus ondergaan, hoewel Hij het aan de andere kant ook zo moeilijk vond. Het gaat ons verstand te boven dat Hij de straf wilde dragen die mensen verdienden. Straf voor de verkeerde dingen die ze doen. Hij ging door een hel, maar overwon daarmee de dood. Hij moet wel zielsveel van ons mensen houden!
Hij verdient het daarom dat ook wij van Hem houden, ook doen wat Hij van ons verlangt. Wat dat is, vind je in de Bijbel en hoor je in de kerk.

Jezus' overwinning van de dood geeft mij vreugde en inderdaad: vrolijkheid! Geloof en aanvaarding van het grote offer dat Jezus bracht, vertelt me dat we verder moeten denken dan dit leven. We gaan de horizon voorbij, die de dood van mensen nu vormt. Het blijft nog een mysterie, maar het is na onze dood niet afgelopen......

Dus paaseieren, dagje vrij, lekker eten enz.? Heel leuk hoor, ik doe er aan mee, maar wat Pasen werkelijk betekent, dat is het enige dat telt!

geschreven in april 2010

 

 

 

 

 

 


 


 

 

God and God Alone
de tekst van dit lied in zijn geheel:

God and God alone
created all these things we call our own
From the mighty to the small
the Glory in them all
is God's and God's alone

God and God alone
reveals the truth of all we call unknown
and the best and worst of man
wont change the Master's plan
it's God's and God's alone

God and God alone
is fit to take the universe's throne
Let everything that lives
reserve it's truest praise
for God and God alone

God and God alone
will be the joy of our eternal home
He will be our one desire
Our hearts will never tire
of God's and God's alone

 

(Van de CD God and God alone, EO Nederland zingt, het wordt op de CD gezongen door tenor Ard Kamphuis en het Rijssens mannenkoor)